organikvet

 

Organik Tarımın Yararları

 • Toprak verimliliğinde devamlılığı sağlar
 • Hastalık ve zararlıları kontrol altına alır
 • Doğadaki canlıların sürekliliğini sağlar
 • Doğal kaynakların optimum kullanımı ile verimliliği sağlar

 • Organik Tarımın Temel İlkeleri

 • Doğal çevre ile uyumlu üretim,
 • Çiftlik veya yerel kaynakların kullanımına dayanan kendine yeterli kapalı bir sistemin oluşturulması,
 • Nihai ürün yerine tüm üretim sürecinin kontrol edilip ürünün sertifikalandırılması,

 • Bitkisel Üretimde Temel İlkeler

 • Gerektiğinde ve uygun yöntemlerle toprak işleme,
 • Topraktaki organik madde ve verimliliğinin korunması,
 • Kimyasal gübre yerine toprak verimliliğinin ekim nöbeti, yeşil ve organik gübrelerle sağlaması,
 • Dayanıklı, sağlıklı tohum ve bitki çeşitlerinin seçimi,
 • Uygun ekim-dikim yöntemleri ve zamanı,
 • KBitki direncinin arttırılması, hastalık ve zararlılara karşı gerektiğinde kültürel ve biyolojik yöntemler ile organik kökenli prepatların kullanımı,
 • Yabancı ot kontrolünde ekim nöbeti, bitkilerinin morfolojik özellikleri gibi yöntemlerin ele alınıp gerektiğinde mekanik yöntemlerin kullanımı,
 • Ekolojik yöntemlere uygun hasat, depolama ve dağıtım,
 • Ekolojik işletme esasları,

 • Hayvansal Üretimde Temel İlkeler

 • Sağlıklı hayvan yetiştiriciliği,
 • Hayvan barınaklarında uygun yaşam koşulları,
 • İşletmede yemlerin üretilmesi ve organik yemlerden yararlanma,
 • Damızlık ve ırk seçiminde ekolojik uygunluk.